-Vi vil heller ikke ha melk som lekker

16.03.10

I to mediesaker på TV2 hjelper deg og NRK Vestlandsrevyen og Norge i dag har vår emballasjeaksjon vært presentert og Den Norske Emballasjeforening har vært utfordret til å svare på hvorfor det ikke har vært mer fokus på enklere emballasje i Norge. Ved begge tilfeller har de sagt at dette er lettere sagt enn gjort, at det nærmest ikke er mulig uten at det går utover sikkerhet, holdbarhet osv.

-Vi i Norsk Revmatikerforbund vil heller ikke ha melk som lekker og reagerer på svaret fra DNE som faktisk har vært en aktiv partner i Åpent for alle. De har gitt flere innspill til aksjonen som vi i aller høyeste grad har tatt hensyn til. Det er ikke dette saken dreier seg om. Det vet nok Den Norske Emballasjeforening veldig godt. Vi vet at det er en del norske matvareleverandører som nå har tatt tak i sin emballasjeutforming og legger mer vekt på brukervennlighetsperspektivet enn tidligere og de har fått det til uten at melka lekker… Det synes vi er utrolig flott. Vi i Norsk Revmatikerforbund mener det bør være mulig å kombinere sikkerhet og hygiene, krav til logistikk og markedsføring med økt brukervennlighet. Vi har brakt denne problemstillingen på banen fordi det er så mange som forteller oss at ”ja, dette med emballasje er virkelig vanskelig for meg.”

Nå ønsker vi faktisk å fortelle bransjen(e) om dette med dårlig brukervennlighet på mye emballasje også fordi andre land som Danmark virkelig har tatt tak i dette. Det er litt enklere med transport i Danmark, men vi tror ikke at kravene til dagligvare-emballasje må avvike så mye fra kravene her i Norge. Da er det heller slik at industrien i Danmark kan få et fortrinn med sitt fokus på dette.

Det er ikke sikkert at emballasjeutformingen lar seg optimalisere for alle. Men det kan bli mye bedre enn det er i dag. For eksempel så er det grunn til å undres over alle de ulike inkompatible løsningene kjedene har på mye av sin emballasje som for eksempel drikkekartonger. Det er nesten til å le av. Noen ganger så lurer vi på om det er slik at kjedene tenker at ”den emballasjen er vår, og den skal skille seg ut fra den emballasjen som konkurrenten har.” Det funker kanskje greit konkurransemessig kjedene i mellom, men det fungerer garantert ikke for forbrukermassen totalt. Etter hvert som dagligvarekjedene utvikler egne merkevarer, utvikles også emballasjeutvalget. Og det er forskjellig fra butikk til butikk. Hvis dagligvarekjedene vil ha det slik, så får det fortsette denne ”alenegangen”. Men da må de være oppmerksomme på at det er mange forbrukere som velger bort mange produkter fordi de er vanskelige å åpne. Noen korkløsninger lar seg ikke åpne med det arsenalet av hjelpemidler mange har hjemme heller, for det passer ikke til alt.

Spør oss neste gang er vår oppfordring til emballasjebransjen!

Reklamer

Tradisjonell eller moderne logo?

02.03.10

Diskusjonen vedrørende vår logo har gått i mange år i Norsk Revmatikerforbund. Vi har en veldig tradisjonell logo som vi så vidt jeg vet har hatt siden forbundets oppstart i 1951. Logoen symboliserer blant annet planter som tidligere ble brukt i behandling av revmatiske sykdommer.

På de to siste landsmøtene våre har det vært forslag om logoendring som ble avslått. På det siste landsmøtet i 2008 var marginen riktignok ikke veldig stor og resultatet kunne like gjerne bikket andre veien. Det var økonomien som var begrunnelsen for at det ikke ble endring. Det er ennå ikke fremmet forslag til kommende landsmøte om ”nytt forsøk,” men det kan fortsatt komme.

To hovedmomenter har vært sentrale i debatten:
1. ønske om å beholde tradisjonell logo fremfor modernisering
2. økonomi – det koster penger å endre logo og profil og vi har hatt dårlig økonomi de siste årene

Dette skal ikke handle om mine meninger, men behovet til Norsk Revmatikerforbund. Det er likevel ingen hemmelighet at undertegnede ønsker ny logo. Dette handler nok mest om at vi som bruker logoen mye i hverdagen ser at den passer dårlig inn i et samtidig forsøk på å modernisere NRF sitt uttrykk i materiell og lignende. En slik modernisering er også et ønske fra organisasjonen. Vi ser samtidig at de fleste store organisasjoner vi kan sammenligne oss med har skiftet logo de siste årene.

Vi skjønner likevel motargumentene, tradisjon er helt klart viktig og logoen vår er faktisk nå på grensen til retro, noe som kanskje er litt kult i seg selv. Det ligger noe i det at vi har hatt den samme logoen sannsynligvis siden starten og i de symbolene den representerer. De økonomiske argumentene er også forståelige, men dette er likevel fullt overkommelig økonomisk. Design- og reklamebyråer som kjenner oss står nærmest i kø for å gjøre designjobben billig for oss. Når det gjelder materiell så bruker vi selvsagt opp alt det vi har med nåværende logo før vi lager nytt. Nytt materiell er noe vi likevel bruker penger på hele tiden, så kostnaden her vil ikke bli særlig mye større enn vanlig. Endring av profil er en langvarig prosess.

Jeg må nevne at logodiskusjonen også innebærer navneendring fra Norsk Revmatikerforbund til Revmatikerforbundet. Rett og slett fordi vi ikke ønsker en forkortelse som blandes med mange andre (NRF = Norsk Rødt Fe, Norsk Rock Forbund osv) og fordi de ”aller fleste” kaller oss Revmatikerforbundet i dag. På siste landsmøte ble det faktisk vedtatt at vi kan bruke Revmatikerforbundet i dagligtale og dette har blitt gjort i mye større grad det siste året.

Hva mener du? Vi ønsker gjerne innspill fra organisasjonen, men også fra deg som er ”utenfor.” Skal vi beholde det tradisjonelle eller gå for en endring og hvorfor?

Sesilie Halland, leder marked og informasjon