Blogger du?

30.08.10

Vi vil gjerne vite om deg som blogger om det å leve med en revmatisk sykdom eller andre muskel- og skjelettplager. I menyen til høyre (blogroll) kan du se linker til flere blogger av revmatikere, ta gjerne en titt på dem. Kanskje vet du om noen som burde blitt linket ditt eller en annen blogg som er aktuell for de som har en revmatisk sykdom. Du ser jo at vi blant annet har linket til Treningsglede som er en flott informativ blogg om trening og kosthold. Legg gjerne igjen eventuelle tips i kommentarfeltet.

Reklamer

Hva skal vi gjøre med det syke Norge?

03.08.10

Leserbrev som stod på trykk i ulike aviser i juni 2010:

Sykefraværet i Norge er stadig under debatt. Alle er enige i at det er altfor høyt. Det vanskelige spørsmålet er imidlertid: hvordan redusere sykefraværet?

Her famler våre myndigheter. For tiden er det et stort fokus på at arbeidsgiverne må ta større ansvar. Det er vi enige i. NAV har en viktig oppgave i å hjelpe de som er syke tilbake til aktivt arbeid. Det er også viktig.

Men: Vår påstand er likevel at den aller viktigste årsaken til at så mange er sykmeldte, ikke vies tilstrekkelig oppmerksomhet. I Norsk Revmatikerforbund får vi nemlig innspill fra våre medlemmer som forteller at de ikke får den behandling de trenger når de trenger den, og at de derfor skyves ut av arbeid. Både kommunehelsetjeneste og sykehusene svikter sin oppgave når det gjelder store grupper av kronisk syke.

Resultatet er at enormt mange mennesker blir svingdørspasienter under sykmelding. Etter hvert må de gi tapt og slutte i arbeid. For oss revmatikere er det helt essensielt å komme tidlig til behandling. Likevel må svært mange syke stå på vent så lenge at eventuell behandling kommer for seint. Resultatet er livsvarige skader. Det er trist å se at stadig nye generasjoner av unge revmatikere må gi tapt fordi helsevesenet ikke har kompetanse og kapasitet til å gi effektiv hjelp i tide.

Hva er så løsningen på denne utfordringen?

Vi i Revmatikerforbundet vet at tidlig og effektiv behandling og oppfølging samt god tilrettelegging av arbeidet, kan holde kronisk syke mye lengre i arbeid. Den samfunnsøkonomiske gevinsten av en slik satsning er enorm. På lang sikt kan det dreie seg om flere titalls milliarder i reduserte samfunnsmessige kostnader. Særlig stort er produksjonstapet ved at folk ikke kan arbeide.

Vi i Revmatikerforbundet vil derfor oppfordre Helse- og omsorgsdepartementet og Arbeidsdepartementet, arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene og brukerorganisasjonene for kronisk syke til å arbeide sammen. Dette for å oppnå de målene som jeg oppfatter at vi alle er enige om; nemlig å redusere sykefravær og uførhet i dette landet.

Vi kjenner hvor skoen trykker: Spør oss og vi skal love å bidra med vår innsikt og erfaring til å skape et bedre samfunn i framtida til glede og nytte for oss alle.

Svein Dåvøy, forbundsleder Norsk Revmatikerforbund


Fastlegen har ansvaret!

03.08.10

Leserbrev som stod på trykk i ulike aviser i april 2010:

I dag tar det dessverre ofte altfor lang tid før personer med en revmatisk sykdom får riktig diagnose og behandling. I mellomtiden kan sykdommen ha rukket å utvikle seg. I en fersk representativ publikumsundersøkelse, utført av TNS Gallup, mener nesten annenhver nordmann, 44 prosent, at det er fastlegen som har ansvaret for slike forsinkelser. Det er kun sju prosent som legger skylden på helsepolitikere, og 13 prosent på helsemyndighetene.

Å heve fastlegens kompetanse innen revmatisk sykdom er det viktigste tiltaket for å nå målet om tidlig diagnostisering og behandling av aktuelle personer. Dette er så vel det medisinske fagmiljøet som Norsk Revmatikerforbund (NRF) enig om. Det bør derfor også være vel kjent for landets politikere, da Samhandlingsreformen skal drøftes og vedtas i Stortinget denne våren. Å øke antallet fastleger, slik reformen foreslår, vil i denne sammenhengen ikke automatisk gi bedre helsetjenester.

I årets utgave av den populærvitenskapelige publikasjonen «Revmarapporten», som utgis av Norsk Revmatikerforbund, presenteres blant annet den europeiske rapporten Fit for work. Der framheves det at Norge har en yngre befolkning enn mange andre europeiske land. Dette gjør det mulig å dramatisk redusere kostnader knyttet til muskel- og skjelettskader ved hjelp av riktig behandling til rett tid. Dette vil medvirke til mindre leddskader, noe som betyr at funksjonen i leddene opprettholdes bedre, og at muligheten til å fortsette i arbeid øker. I dag er samfunnets årlige kostnader knyttet til leddgikt alene på ca. 6,2 milliarder kroner. I tillegg kommer alle de andre revmatiske sykdommene som det finnes rundt 200 av.

NRF håper at Stortingets representanter tar ovenstående i betraktning når den nye, store helsereformen nå skal vedtas.

Svein Dåvøy, Forbundsleder, Norsk Revmatikerforbund