Smertene til folk tar ikke ferie

13.07.11

Det gjør inntrykk å lese innlegget til ”ufør” i Adresseavisen,  3.   juli i år, der en kvinne  skriver om hvordan det er å leve med fibromyalgi og bli ufrivillig ufør i en alder av 47 år på grunn av smerter og alt annet som denne sykdommen fører med seg.

Revmatikerforbundet mener at det må forskes mer på sykdommen fibromyalgi og på andre revmatiske sykdommer. Spesialisthelsetjenesten må være villig til å utforske flere typer behandling til denne gruppen av mennesker. Det er uakseptabelt at spesialisthelsetjensten så å si ikke har noe å tilby mennesker med fibromyalgi. Vi vet at det er mange som har fått god hjelp ved landets smerteklinikker, men ellers er det lite hjelp til denne gruppen. 

Vi i Revmatikerforbundet ser gang på gang at de som har blitt syke, må ”forklare” at de har vært aktive i arbeid og fritid før sykdommen slo til, og deretter forklare hvorfor man ikke lenger er i stand til å jobbe. Det er vanskelig å fortelle omgivelsene om hvordan det er å leve med en med ”usynlig”, kronisk sykdom. ”Jeg har hele livet vært en som aldri gir opp”, skriver denne personen. Legen har uttalt at ”Det vil ta tid, kanskje vil du måtte bruke år. Kanskje må du forberede deg på et helt annet liv.”  Dette er dessverre situasjonen for svært mange mennesker med revmatiske sykdommer. Livet kan bli fullstendig endret. Hvorfor skal mennesker som har fått en kronisk sykdom, måtte slå seg til ro med at det ikke finnes noen behandling som kan hjelpe mot virkningene av denne sykdommen?

Revmatikerforbundet er opptatt av helsetilbudet til denne store gruppen av kroniske syke. Vi vet at det er revmatologer i Norge som ikke behandler mennesker med fibromyalgi. Det finnes likevel andre revmatologer, som dr. med Karin Øien Forseth, som har arbeidet mye for bedre diagnostisering og  behandlingsmuligheter for denne gruppen. Hun har også forfattet et eget temahefte, utgitt av Norsk Revmatikerforbund, om sykdommen fibromyalgi.

Det finnes rehabiliteringssentre som har utprøvd og gjennomfører behandlingsopplegg til mennesker med fibromyalgi. Vi trenger mange flere slike tilbud både i varmt klima og i Norge.

Slik Revmatikerforbundet ser det, er det samfunnsøkonomisk sløsing når en sykdomsgruppe som anslås til ca. 5% av landets befolkning, i så stor grad skal bli overlatt til seg selv og sine store smerter. Med riktig hjelp fra det norske helsevesenet før de har fått belastningsskader, kunne livet fortonet seg helt annerledes. Kanskje kunne de fortsatt i arbeid og klart seg uten å måtte leve som uføre resten av livet dersom de hadde fått riktig behandling i tide. Det er derfor viktig for den enkelte og for samfunnet at fibromyalgi tas på alvor og at vi får på plass flere behandlingstilbud til mennesker som har fibromyalgi.

 

Svein Dåvøy

Forbundsleder i Norsk Revmatikerforbund

 

Dette innlegget var også på trykk i Adresseavisen 13. juli 2011

Reklamer