HVOR LENGE VIL POLITIKERNE NEDPRIORITERE REVMATIKERNES BEHOV? Valg 2011

Norsk revmatikerforbund (NRF) ønsker å drive en aktiv og målrettet påvirkning overfor politiske og offentlige organer og nærings – og arbeidsliv innen områder som er av spesiell interesse for mennesker med revmatiske sykdommer.
Ca. 300 000 mennesker i Norge har fått stilt en revmatisk diagnose. I tillegg kommer mange hundre tusen mennesker som lever med muskel – og skjelettlidelser uten å ha fått en diagnose, noe som kan føre til feilbehandling og feilmedisinering. Dette innebærer at hver 4. – 5. Innbygger i Norge tilhører denne kronikergruppen.
Revmatisme er en av de største folkesykdommene i vår tid. Det finnes i alt 200 ulike revmatiske diagnoser. Disse spenner fra ufarlige smertetilstander I muskler og ledd til invalidiserende og dødelige sykdommer. Revmatiske sykdommer har livslange sykdomsforløp og rammer både barn, voksne og eldre mennesker.
Revmatisme og smertetilstander i muskler og ledd er blant de hyppigste årsakene til legebesøk og sykmeldinger. Undersøkelser viser at dette også er bakgrunn for 30– 40 % av nye innvilga uførepensjoner.
VARMTVANNSTRENING.
Mennesker med revmatisme trenger tilbud om trening i varmtvannsbasseng for å ta vare på egen helse og forebygge sykdomsutvikling. Varmtvannsbasseng med 34 grader er den beste anbefalte arena for trening for disse gruppene.  Andre kronikergrupper har også glede og god nytte av det samme tilbudet.
 Dette er forebyggende tiltak helt i tråd med Samhandlingsreformens intensjon om tidlig forebyggende innsats og tilbud der du bor. Regjeringen har klare mål om lavere sykefravær og færre uføre.
Hvorfor er det da slik at dette prioriteres ulikt i de forskjellige kommunene?
Vi trenger kommunepolitikere som prioriterer varmtvannsbasseng. Politikerne må ta varmtvannssaken på alvor i ei tid da alle parter er opptatt av inkluderende arbeidsliv, bruk av restarbeidsevne og kombinasjon arbeid/trygd.
I et helseøkonomisk perspektiv er dette en god investering i den enkelte sin helse og for samfunnet som helhet. Det er viktig å holde folk friske og i arbeid lengst mulig.

FYSIOTERAPI I KOMMUNEHELSETJENESTEN.
Mange revmatikere har behov for jevnlig tilgang til fysikalsk behandling. Fysioterapeuter oppgir at de ser seg nødt til å nedprioritere denne pasientgruppen til fordel for sykmeldte og nyopererte pasienter.
Helse – og omsorgs departementets undersøkelse viser svært lange ventetider for kronikere som trenger fysioterapi.
Norsk fysioterapeutforbund opplyser at det de siste årene har vært en nedgang på 40 årsverk i fysioterapitjenesten i norske kommuner. 35 % av de spurte fysioterapeutene oppgir at kronikere må vente mer enn 7 uker på behandling, og 20 % oppgir en ventetid på mer enn 12 uker. Til NRF er det rapportert om ventetider helt opp til 5 måneder.
Forebyggende tiltak og tidlig behandling er avgjørende for mennesker med revmatiske sykdommer. Lang ventetid vil forverre helsetilstanden når sykdommen får utvikle seg.
Slike tilstander innen fysioterapitjenesten forteller oss at vi har for få fysioterapeuter med driftsavtale i norske kommuner.
For den enkelte revmatiker kan fysikalsk behandling og trening i varmebasseng føre til:
• Bedre helse
• Redusert bruk av medisiner
• Bedre fungering i familien, i arbeids – og samfunnsliv
• Opplevelse av mestring
For samfunnet:
• I et helseøkonomisk perspektiv er dette en god investering i den enkeltes helse og for samfunnet som helhet
• Et tiltak i tråd med Samhandlingsreformens visjon om mer forebygging i kommunene
• Mindre press på andre og dyrere helsetjenester i kommunen
• Flere revmatikere som aktive deltakere i arbeidsliv og samfunnsliv
Alle kommunepolitikere oppfordres til å ta landets 300 000 revmatikere på alvor.
Revmatikerne trenger:
• Varmtvannsbasseng
• Kortere ventetid hos fysioterapeuter/ flere fysioterapeuter
• Fysioterapeuter med relevant spesialisering

SAMHANDLINGSREFORMEN
Ved innføring av Samhandlingsreformen fra 1. Januar 2012 legges nå ansvaret for folkehelse til hele kommunen, ikke bare til kommunens helsesektor slik det har vært. Kommunen får plikt til å kartlegge utfordringene til innbyggerne sine og plikt til å iverksette tiltak for å møte disse utfordringene.  Målet med Samhandlingsreformen er å skape et helsevesen som henger bedre sammen, som forebygger og begrenser sykdom og som gir bedre helsetjenester der folk bor.
 
INVESTER I REVMATIKERNES HELSE – DET ER GOD SAMFUNNSØKONOMI!

Randi Winje Rørstad
2. nestleder NRF

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut / Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut / Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut / Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut / Endre )

Kobler til %s

%d bloggere like this: