Hei, velkommen til oss! Jeg heter Tone og er generalsekretær i Norsk Revmatikerforbund

21.11.12

Hva skjer i Norsk Revmatikerforbund? Da vil jeg svare at hos oss skjer det alltid noe. Våre 36.000 medlemmer og tillitsvalgte sørger for det, sammen med oss som jobber her.

Det er slik vi ønsker at denne medlemsorganisasjonen skal være. Norsk Revmatikerforbund skal bevege seg framover- alltid!  Det er medlemmene våre som sørger for at vi blir bedre. Det er medlemmene som vet hvor skoen trykker, som vet hva som er best for dem, og som kan si noe om hva de trenger for å beholde livskvalitet og beholde arbeidsførhet.

Vi som jobber i NRF er medlemmenes forlengede, profesjonelle arm.  Vi jobber til det beste for alle de menneskene i Norge som har en revmatisk sykdom eller plager i muskler, ledd og bindevev.

Vi har hørt det før: Å være i en situasjon der man sliter med symptomer på ett eller annet. Kanskje fastlegen din har tatt mange prøver og fått diffuse eller ingen svar? Det er en situasjon du ikke er alene om å være i. Det er slik mange revmatiske sykdommer er, de utvikler seg ofte slik. Vi sier ofte at revmatiske sykdommer er usynlige. Det har ikke alltid vært slik, og det er fortsatt ikke slik for alle, dessverre. Det er også en stor er utfordring å ha en ”usynlig” sykdom.  I opplevelsen av en svingende formkurve, der det kan være både smerter og trøtthet, er det vanskelig å forklare at nettopp dagen i dag er slik – når dagen i går var nesten superbra. Aller mest vil man slå seg på brystet og si: Vil bli frisk!

Norsk Revmatikerforbund ønsker å være en moderne møteplass for medlemmene der man både kan utvikle egen kompetanse om sin situasjon, og også bidra til at andre får mer kompetanse og flere handlingalternativer for å bedre sin hverdag. Vi jobber for å fremme at viktige interessepolitiske saker blir hørt og gjennomført av utførende myndigheter. Dette kan være alt fra bygging og tilgang til varmtvannsbassenger der du bor, til å utvide tilgang av fysioterapeuter og revmatologer, til at kommunen der du bor skal ivareta nettopp din individuelle oppfølgingsplan for behandling, tilrettelegging og trening. Vi jobber målrettet, og vår siste seier var at regjeringen lot vær å kutte 25 millioner til Statens behandlingsreiser! Slike saker gjør oss til en organisasjon som myndigheter lytter til, og vi blir en viktig samfunnsaktør som taler saken til alle revmatikere og personer med muskel-  og skjelett plager.

Og igjen – det er viktig å bevege seg fremover – verden og våre rammebetingelser endrer seg til stadig. Mitt livsmotto er ”sannhet er ferskvare!” – og da må vi alltid være åpen for endringer og ny kunnskap. Det gjelder både interessepolitikk, nye arenaer  å møtes på, ny forskning, ny erfaringsbasert kompetanse, nye medisiner og ikke minst våre medlemmers behov for ulike tiltak i ulike livsfaser.

Gjennom et medlemskap i Norsk Revmatikerforbund kan du være med og påvirke helsetilbudet du selv er avhengig av og bidra til en viktig samfunnsutvikling både lokalt og nasjonalt.  Du velger selv hvor aktiv du vil være som medlem.  Kanskje vil du kun være aktiv på Facebook og underskriftskampanjer – uansett er det viktig at nettopp din stemme, din erfaringskompetanse blir sett og hørt. Vil du gjøre mer har vi kurser, likemannstjenester, interessepolitiskarbeide, tillitsverv, ulike tema møter og mye annet som du kan være med i og både få påfyll og selv bidra. Sammen er vi sterke og har gjennomslagskraft!  Nok en gang; Velkommen til Norsk Revmatikerforbund, du gjør oss til en attraktiv og viktig samfunnsaktør!

Meld deg inn i dag!

Meld deg inn elektronisk eller kontakt oss på post@revmatiker.no tlf. 22 54 76 00.

Reklamer

De vil ikke ”leke” med oss

01.11.12

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2013 å kutte 25 millioner i bevilgningen til Statens behandlingsreiser. Det blir  en reduksjon på en av fire plasser. Det kom som et sjokk på oss i NRF. Over flere år har vi argumentert for en dobling av antall plasser, og vi har lagt fram bevis på at det er en helsemessig svært god og billig løsning.

Statens behandlingsreiser startet allerede i 1976, og behandlingen ble en suksess for oss revmatikere fra første stund. Allerede da visste man av erfaring at varmt klima hadde svært god effekt på en del sykdommer. Etter en grundig kvalitetsvurdering av ulike behandlingsinstitusjoner ble Igalo i Montenegro valgt. Seinere har flere kommet til, blant annet Balcova i Tyrkia og vår eget Reuma-Sol i Spania. Gjennom 36 år har tusener av kronisk syke nordmenn fått økt sin livskvalitet og hjelp til å takle hverdagen her hjemme. Vi har hørt utallige utsagn om mindre smerter, at de kan bevege seg lettere, at livskvaliteten er bedre, og at de fortsatt kan delta i arbeidslivet grunnet behandlingen i varmt klima.

I nyere tid har forskning påvist at behandling for våre grupper gir bedre effekt som varer lenger enn ved de beste behandlingsinstitusjonene i Norge. I tillegg er det billigere for staten å kjøpe plasser i utlandet, vi tenger ikke å bli svingdørspasienter i et overbelastet norsk helsevesen. Utlandsbehandling fører heller ikke til inflasjon i Norge, som finansministeren er så redd for.

Søkermassen hvert år er omtrent det dobbelte av de som får plass, og dessverre er det bare noen få sykdommer som får delta. NRF har år etter år bedt om at flere revmatikere skal få tilbud om behandling i varmt klima. Det er påvist at mange flere diagnoser enn de som får delta i dag, har god nytte av denne typen behandling. Vi vet at dette vil være en god investering i bedre helse for mange flere kronisk syke – og dermed god økonomi for Norge som helhet.

Dette har vi fortalt Regjeringen, ikke bare en gang, men gang på gang. Men hva gjør de? Jo, de velger å skjære ned på tilbudet med den begrunnelse at vi har fått mer behandling med biologisk medisin i Norge! Hvor er logikken? Hvor er lovnadene fra Soria Moria om at alle skal få rehabilitering? Hvor er satsingen på forebygging av skade og redusert helse? Hva ble det av statsminister Stoltenbergs utsagn i 2009, da han besøkte Reuma–Sol, om å bevilge mer penger til slik behandling som NRF driver der? Var det bare for å vinne valget og så glemme hva han sa? Revmatikerne har i sannhet god grunn til å føle at denne regjeringen driver ap med oss.

Dette er en sak som engasjerer svært mange av medlemmene. I frivillig arbeid er det behov for folk som brenner for saker de tror på, og er fantastisk å oppleve det trøkket som er nå, til å skrive til statsminister og helseminister samt innspill i media. Slikt engasjement er selve grunnen til at NRF er til. Nå er det virkelig behov for å protestere. Det har vi gjort mange ganger før i NRF. Vi kan klare det igjen.

Budsjettforslaget er en stor strek i vårt systematiske arbeid for best mulig livskvalitet for våre medlemsgrupper både når det gjelder behandling i kommuner, i sykehus og spesialistinstitusjoner i Norge og utenlands. På forbundskontoret arbeider vi på spreng med å vurdere konsekvensene av budsjettforslaget, og hvordan vi best kan argumentere overfor Stortinget, som nå er den instansen som skal avgjøre det hele. Problemet at Regjeringen har stortingsflertallet bak seg, og at det skal stort mot til for en stortingsrepresentant fra regjeringspartiene å gå i mot sin egen regjering.

Som kjent skal jeg gå av som forbundsleder på landsmøtet i Trondheim. Jeg benytter anledningen til å takke for den tiden jeg har fått være tillitsvalgt i forbundet, og ønsker dere alt godt i fortsettelsen!

 

Svein Dåvøy, Avgått forbundsleder Norsk Revmatikerforbund