En innovativ mulighet, eller bare til å le av?

11.09.10

Norsk Revmatikerforbund har, fordi vi er en brukerorganisasjon, fortalt om noen utfordringer mye matvare- og hygiene-emballasje innebærer for mange mennesker. De fleste kvinner har i utgangspunktet 20 prosent mindre styrke i hendene sine enn hva menn har. Mange sykdommer, som de revmatiske, kan svekke håndstyrken, endre grepet og svekke grepstyrken. Med årene svekkes styrken i hendene for alle mennesker.
Det blir stadig vekk slått fast at ny teknologi er nødvendig for å møte økende behov innenfor eldreomsorg og andre omsorgsoppgaver. Det er ønskelig at teknologi utvikles på en slik måte at det kan føles nyttig for den det gjelder, at den ikke stigmatiserer og at den ikke lager større avstand enn nødvendig til andre mennesker rundt. Det dagligdagse trøbbelet med vanskelig emballasje er noe som opptar svært mange av medlemmene i Norsk Revmatikerforbund. Vi har kommunisert dette gjennom flere år. Samtidig har vi også prøvd å fortelle om hva disse utfordringene representerer av muligheter for industrien. ”Lett å åpne” –emballasje på matvarer vil bety et konkurransefortrinn i framtida. Vi er kjent med at emballasjemaskiner er store og tunge investeringer, og at de kjøpes inn fra produsenter som retter seg inn mot store utenlandske markeder. Som brukerorganisasjon for mennesker med revmatiske sykdommer kan vi ikke bli spesialister på emballasjeindustri. Nå sender vi utfordringen nok en gang til norsk industri, både matvareindustrien og emballasjeindustrien. Dagligvarebransjen synes ikke å være spesielt opptatt av dette. De har sine egne merkevarer, og selger sikkert nok, synes de selv.
Da Norsk Revmatikerforbund for noen år siden først tok opp denne problematikken, fikk vi både departementer og næringsliv til å åpne dørene sine. Norsk Designråd gjorte en utrolig bra jobb med å synliggjøre hvordan bedre emballasje kan oppnå større markedsandeler. De laget en glimrende veiviser om ”Design for alle”, og har lagt til rette for at flere bedriftene skal gripe denne muligheten. Vi konstaterer at lite har skjedd på dette området i Norge. Noen produkter har bare blitt vanskeligere å åpne.

Denne saken er viktig også i en større sammenheng. Behovene for gode løsninger på emballasje, slik at man kan gjøre flere matvarer til et reelt alternativ for forbrukerne, vil tvinge seg fram. Den mye omtalte ”eldrebølgen” betyr at vi ikke kan forvente at omsorgstjenesten i kommunene skal være på pletten for å gi oss detaljhjelp i hverdagen. At emballasjen på maten er slik den er, kan bare matvareprodusentene og dagligvarehandelen gjøre noe med.
Norsk Revmatikerforbund har snakket med mange. Mange, også kjente mennesker fra det offentlige rom, som neppe vil stå fram og utbasunere sin ubehjelepelighet  på dette området. Men de forteller at noen produkter som de gjerne skulle kunne nyte i hjemmet, har de måttet gi opp. 

Danskene er mer innovative enn nordmenn, er det slått fast i mediene i sommer. ”Danskene kan selge alt”, var det noen som uttrykte. Vi i Norsk Revmatikerforbund og danske Gigtforeningen har jobbet for samme sak. Vi har satt denne saken med vanskelig emballasje på dagsorden.

Nå leser vi i danske Politiken at direktøren i en ett av de store matvarekonsernene i Danmark har oppfattet denne problemstillingen og tatt tak i utfordringen:  ”For mange eldre mennesker er dagens konserveringsbokser et stort problem, ” uttaler direktør Flemming Enevoldsen i ”Tulip Food Company”, til avisen Politiken. De har derfor utviklet en lett og miljøvennlig plastboks som de mener kan erstatte blikkboksene som den mest alminnelige emballasje for langtidsholdbare matvarer.  Den er beregnet på at produkter kan holde sig utenfor kjøleskap i opptil to år. Omkring 1,8 milliarder mennesker verden over lever i dag uten adgang til eget kjøleskap. Dette skjer etter at produktet i den nye emballasjen har været utprøvd på  27 fokusgrupper i flere land.

Lederen for emballasjeseksjonen på Teknologisk Institut, Søren Østergaard, opplyser at muligheten for kunne at åpne en emballasje lett er særdeles avgjørende.  – Når det dreier sig om bokser, har en tredjedel av kvinnene generelt problemer med at åpne varen, og generelt har eldre større problemer med det enn yngre, uttaler Østergaard. Han fastslår, at hvilke krefter man har i i høyre tommeltott og høyre pekefinger er avgjørende for, om man kan åpne innpakninger enkelt eller vanskelig.

Så tok altså danskene utfordringen med vanskelig emballasje. De har gått både vitenskapelig og forretningsmessig til verks. Er dette et eksempel som kan beskrive at den slags innovasjon verken er av betydning eller interesse i Norge? Vi i Norsk Revmatikerforbund må kunne si at emballasjebransjen har fått denne problemstillingen, sammen med forslag til løsninger og god hjelp på veien, inn med teskje. Har det skjedd noe spesielt her i landet? Ikke det vi er kjent med, i hvert fall. Kanskje de bare skuggeler litt av oss, i emballasjebransjen. Det får så være. Vi vet bare at her har vi gjort vårt for å informere og foreslå, men så føler vi oss feid av banen. Vi gir oss ikke. Dette er viktig for enkeltpersonene som opplever at det ble ikke mye Farris-drikking i sommer fordi korken er blitt umulig å åpne. Vi gir oss ikke før beslutningstakerne, som skal sitte og bestemme hvor mye omsorgstjenester man skal få som gammel i dette landet, eller som en yngre person som har nedsatt funksjon og egentlig ikke ønsker å ha et hjelpebehov, erkjenner og er kjent med at dette er en utfordring det må gjøres noe med.

 Les mer om Åpent for alle – folkeaksjonen for enklere emballasje

Kari Kristofferstuen, Informasjonskonsulent Norsk Revmatikerforbund

Reklamer

Mindre emballasje er bedre for alle

16.04.10

Revmatikerforbundet sin kampanje ”Åpent for alle – folkeaksjonen for enklere emballasje” har et sterkt miljøperspektiv. Kampanjen setter fokus på vanskelig og unødvendig emballasje med utgangspunkt i at hver fjerde nordmenn har problemer med å åpne dagligdags emballasje.

Enklere emballasje er i de aller fleste tilfeller mindre emballasje. Ja, jeg kan egentlig ikke tenke meg noe tilfelle der det ikke er slik. Det er ofte den ekstra emballasjen, dobbeltemballeringen, som er den største utfordringen ved dagligdags emballasje. Og det er jo ingen tvil om at i de tilfeller der man ikke bruker noen emballasje, rett og slett fordi det ikke er nødvendig, er de beste. Et godt eksempel på dette er Stormberg. De har kuttet ut emballasje på alt undertøyet de selger. Dette gjør de for å spare miljøet. Men vi i Revmatikerforbundet roper hurra, for dette er selvsagt veldig bra for de som har problemer med å åpne emballasje.

Vi har fått veldig mange positive kommentarer på vår emballasjekampanje, spesielt på vår facebookside. De aller fleste som kommenterer roser initiativet og har stor forståelse, men sier samtidig at mindre emballasje er det viktigste for dem. Vi kunne ikke være mer enige. Og revmatikere er jo som folk flest – de bryr seg selvsagt også om miljøet og om sikkerheten.

I 2006 kastet hver nordmann 414 kg husholdningsavfall og det har vært en økning siden da. Svært mye av dette avfallet kunne vært unngått ved blant annet å unngå dobbeltemballering på produkter og ved å kutte emballasjen helt på andre.

 
Du kan vise din støtte til emballasjeaksjonen ved å skrive under på vårt opprop for enklere emballasje her

 

P.s. – sett vår morsomme emballasje filmJeg har observert mange revmatikere se filmen, de nikker og sier – det er faktisk omtrent sånn for meg…

Sesilie Halland


-Vi vil heller ikke ha melk som lekker

16.03.10

I to mediesaker på TV2 hjelper deg og NRK Vestlandsrevyen og Norge i dag har vår emballasjeaksjon vært presentert og Den Norske Emballasjeforening har vært utfordret til å svare på hvorfor det ikke har vært mer fokus på enklere emballasje i Norge. Ved begge tilfeller har de sagt at dette er lettere sagt enn gjort, at det nærmest ikke er mulig uten at det går utover sikkerhet, holdbarhet osv.

-Vi i Norsk Revmatikerforbund vil heller ikke ha melk som lekker og reagerer på svaret fra DNE som faktisk har vært en aktiv partner i Åpent for alle. De har gitt flere innspill til aksjonen som vi i aller høyeste grad har tatt hensyn til. Det er ikke dette saken dreier seg om. Det vet nok Den Norske Emballasjeforening veldig godt. Vi vet at det er en del norske matvareleverandører som nå har tatt tak i sin emballasjeutforming og legger mer vekt på brukervennlighetsperspektivet enn tidligere og de har fått det til uten at melka lekker… Det synes vi er utrolig flott. Vi i Norsk Revmatikerforbund mener det bør være mulig å kombinere sikkerhet og hygiene, krav til logistikk og markedsføring med økt brukervennlighet. Vi har brakt denne problemstillingen på banen fordi det er så mange som forteller oss at ”ja, dette med emballasje er virkelig vanskelig for meg.”

Nå ønsker vi faktisk å fortelle bransjen(e) om dette med dårlig brukervennlighet på mye emballasje også fordi andre land som Danmark virkelig har tatt tak i dette. Det er litt enklere med transport i Danmark, men vi tror ikke at kravene til dagligvare-emballasje må avvike så mye fra kravene her i Norge. Da er det heller slik at industrien i Danmark kan få et fortrinn med sitt fokus på dette.

Det er ikke sikkert at emballasjeutformingen lar seg optimalisere for alle. Men det kan bli mye bedre enn det er i dag. For eksempel så er det grunn til å undres over alle de ulike inkompatible løsningene kjedene har på mye av sin emballasje som for eksempel drikkekartonger. Det er nesten til å le av. Noen ganger så lurer vi på om det er slik at kjedene tenker at ”den emballasjen er vår, og den skal skille seg ut fra den emballasjen som konkurrenten har.” Det funker kanskje greit konkurransemessig kjedene i mellom, men det fungerer garantert ikke for forbrukermassen totalt. Etter hvert som dagligvarekjedene utvikler egne merkevarer, utvikles også emballasjeutvalget. Og det er forskjellig fra butikk til butikk. Hvis dagligvarekjedene vil ha det slik, så får det fortsette denne ”alenegangen”. Men da må de være oppmerksomme på at det er mange forbrukere som velger bort mange produkter fordi de er vanskelige å åpne. Noen korkløsninger lar seg ikke åpne med det arsenalet av hjelpemidler mange har hjemme heller, for det passer ikke til alt.

Spør oss neste gang er vår oppfordring til emballasjebransjen!


Emballasje for alle? Eller ikke for noen?

18.09.09

Emballasje på dagligdagse bruksartikler som matvarer, rengjøringsprodukter osv. er en utfordring for mange. Faktisk sier hele 40 % av befolkningen at de har problemer med å åpne vanlig emballasje.

Vi har alle vært der, strevd over syltetøyglasset, makrellboksen eller skinkepakka. Mange opplever dette mye vanskeligere enn ”folk flest.” Eldre og barn opplever dette som en utfordring og aller vanskeligst er det for de som har nedsatt styrke eller rørlighet i hendene. Revmatikere er sterkt representert blant disse. Mange med leddgikt og lignende sykdommer har nedsatt styrke i hendene kombinert med smerter noe som ofte gjør det umulig å åpne helt vanlige matvarer uten kniv, saks eller andre spesiallagede redskaper.

Så kan du kanskje si, hva så? Man har da stort sett tilgang på slike redskaper eller man kan få hjelp av andre. Men hvorfor må en revmatiker vente til han får besøk før han kan åpne skinkepakka? Hvorfor lages det uendelig mye emballasje som ikke kan åpnes når det finnes mange gode løsninger på emballasje som både bevarer krav til sikkerhet og oppbevaring og kan åpnes av alle?

Vi har sett de gode løsningene og vi vet at mange i befolkningen vil stille seg bak et ønske om emballasje som kan åpnes uten tilgang til hjelpemidler. Vi vet også at mange velger bort et produkt til fordel for et annet nettopp pga at de ikke kan åpne emballasjen. Hvorfor er det likevel så store deler av bransjen som ikke skjønner dette? Hvorfor kan de ikke dele gode løsninger i stedet for at alle skal lage sine egne sære vanskelig-å-åpne løsninger?

Et annet hensyn her er miljøet, noe vi i Revmatikerforbundet også er opptatt av. Veldig mange produkter har altfor mye unødvendig emballasje, som også er vanskelig å åpne, og noen produkter trenger egentlig ikke emballasje. Dette har blant andre Stormberg tatt tak i. De har begynt å selge ullundertøy uten emballasje. Dette er et tiltak vi setter pris på.

Norsk Revmatikerforbund har jobbet for denne saken lenge og flere produkter har allerede blitt endret etter dialog med oss. Det er likevel maaange igjen! Til våren starter vi prosjektet”folkeaksjonen for enklere emballasjes” støttet av stiftelsen Helse og Rehabilitering. Vi inviterer emballasjeprodusenter, designere, matvarebransjen og alle andre til dialog for at alt skal bli ”åpnet for alle.”

 Relaterte saker:
Vi åpner med hjelpemidler
Lei av vanskelig emballasje
Krever at matvarer blir lettere å åpne

Sesilie Halland, informasjonssjef Norsk Revmatikerforbund