Fastlegen har ansvaret!

03.08.10

Leserbrev som stod på trykk i ulike aviser i april 2010:

I dag tar det dessverre ofte altfor lang tid før personer med en revmatisk sykdom får riktig diagnose og behandling. I mellomtiden kan sykdommen ha rukket å utvikle seg. I en fersk representativ publikumsundersøkelse, utført av TNS Gallup, mener nesten annenhver nordmann, 44 prosent, at det er fastlegen som har ansvaret for slike forsinkelser. Det er kun sju prosent som legger skylden på helsepolitikere, og 13 prosent på helsemyndighetene.

Å heve fastlegens kompetanse innen revmatisk sykdom er det viktigste tiltaket for å nå målet om tidlig diagnostisering og behandling av aktuelle personer. Dette er så vel det medisinske fagmiljøet som Norsk Revmatikerforbund (NRF) enig om. Det bør derfor også være vel kjent for landets politikere, da Samhandlingsreformen skal drøftes og vedtas i Stortinget denne våren. Å øke antallet fastleger, slik reformen foreslår, vil i denne sammenhengen ikke automatisk gi bedre helsetjenester.

I årets utgave av den populærvitenskapelige publikasjonen «Revmarapporten», som utgis av Norsk Revmatikerforbund, presenteres blant annet den europeiske rapporten Fit for work. Der framheves det at Norge har en yngre befolkning enn mange andre europeiske land. Dette gjør det mulig å dramatisk redusere kostnader knyttet til muskel- og skjelettskader ved hjelp av riktig behandling til rett tid. Dette vil medvirke til mindre leddskader, noe som betyr at funksjonen i leddene opprettholdes bedre, og at muligheten til å fortsette i arbeid øker. I dag er samfunnets årlige kostnader knyttet til leddgikt alene på ca. 6,2 milliarder kroner. I tillegg kommer alle de andre revmatiske sykdommene som det finnes rundt 200 av.

NRF håper at Stortingets representanter tar ovenstående i betraktning når den nye, store helsereformen nå skal vedtas.

Svein Dåvøy, Forbundsleder, Norsk Revmatikerforbund

Reklamer