-Vi vil heller ikke ha melk som lekker

16.03.10

I to mediesaker på TV2 hjelper deg og NRK Vestlandsrevyen og Norge i dag har vår emballasjeaksjon vært presentert og Den Norske Emballasjeforening har vært utfordret til å svare på hvorfor det ikke har vært mer fokus på enklere emballasje i Norge. Ved begge tilfeller har de sagt at dette er lettere sagt enn gjort, at det nærmest ikke er mulig uten at det går utover sikkerhet, holdbarhet osv.

-Vi i Norsk Revmatikerforbund vil heller ikke ha melk som lekker og reagerer på svaret fra DNE som faktisk har vært en aktiv partner i Åpent for alle. De har gitt flere innspill til aksjonen som vi i aller høyeste grad har tatt hensyn til. Det er ikke dette saken dreier seg om. Det vet nok Den Norske Emballasjeforening veldig godt. Vi vet at det er en del norske matvareleverandører som nå har tatt tak i sin emballasjeutforming og legger mer vekt på brukervennlighetsperspektivet enn tidligere og de har fått det til uten at melka lekker… Det synes vi er utrolig flott. Vi i Norsk Revmatikerforbund mener det bør være mulig å kombinere sikkerhet og hygiene, krav til logistikk og markedsføring med økt brukervennlighet. Vi har brakt denne problemstillingen på banen fordi det er så mange som forteller oss at ”ja, dette med emballasje er virkelig vanskelig for meg.”

Nå ønsker vi faktisk å fortelle bransjen(e) om dette med dårlig brukervennlighet på mye emballasje også fordi andre land som Danmark virkelig har tatt tak i dette. Det er litt enklere med transport i Danmark, men vi tror ikke at kravene til dagligvare-emballasje må avvike så mye fra kravene her i Norge. Da er det heller slik at industrien i Danmark kan få et fortrinn med sitt fokus på dette.

Det er ikke sikkert at emballasjeutformingen lar seg optimalisere for alle. Men det kan bli mye bedre enn det er i dag. For eksempel så er det grunn til å undres over alle de ulike inkompatible løsningene kjedene har på mye av sin emballasje som for eksempel drikkekartonger. Det er nesten til å le av. Noen ganger så lurer vi på om det er slik at kjedene tenker at ”den emballasjen er vår, og den skal skille seg ut fra den emballasjen som konkurrenten har.” Det funker kanskje greit konkurransemessig kjedene i mellom, men det fungerer garantert ikke for forbrukermassen totalt. Etter hvert som dagligvarekjedene utvikler egne merkevarer, utvikles også emballasjeutvalget. Og det er forskjellig fra butikk til butikk. Hvis dagligvarekjedene vil ha det slik, så får det fortsette denne ”alenegangen”. Men da må de være oppmerksomme på at det er mange forbrukere som velger bort mange produkter fordi de er vanskelige å åpne. Noen korkløsninger lar seg ikke åpne med det arsenalet av hjelpemidler mange har hjemme heller, for det passer ikke til alt.

Spør oss neste gang er vår oppfordring til emballasjebransjen!

Reklamer