Spiller biljard for revmatikersaken

20.10.10

Peter Andre Jensen, Foto: Audun Andreassen

Peter Andre Jensen har leddgikt og driver biljardidrett på et forholdsvis høyt nivå med deltagelse i Eliteseriespill for klubblag, større regionale turneringer og mindre lokale turneringer. Som Peter selv sier er ikke hans viktigste kamp på biljardbordet, men snarere kampen for å bedre forholdene for revmatikere rundt om i landet.

Peter spiller alle sine biljardkamper med en spilledrakt der Norsk Revmatikerforbund er frontet på en fremtredende måte. -Gjennom å vise meg “fram” viser jeg at også revmatikere kan delta i idrett på en normal måte, og at revmatikere faktisk finnes, sier Peter.

Nå selger Peter annonseplasser på skjorten sin og inntektene går til Norsk Revmatikerforbund. Les mer om Peter sitt engasjement og hvordan du kan sponse hans skjorte i Giktbloggen

Vi takker Peter for dette flotte initiativet og håper nettopp du vil bidra til en bedre hverdag for revmatikere!

Reklamer

Sykefraværet øker fortsatt, hva skjer nå?

24.09.09

Nye tall fra NAV viser at sykefraværet i Norge er stadig økende. Mennesker med muskel- og skjelettplager, herunder revmatiske sykdommer, er fortsatt den største gruppen. I Nord-Trøndelag skyldes hele 46,5 % av sykefraværet muskel- og skjelettplager.

Muskel- og skjelettsykdommer er årsak til en tredjedel av all arbeidsuførhet og sykefravær i Norge, og koster det norske samfunnet 21 milliarder kroner i året. Dette kan vi lese i rapporten ”Fit for work” som blir lansert i løpet av høsten.

Kvinners sykefravær har økt med 36 prosent de siste 20 årene. Dette er et alarmerende tall som både viser at kvinner utsettes for store belastninger i arbeidslivet og at likestillingen ikke har kommet langt nok, dette ifølge Adressavisa. Vi i Revmatikerforbundet er dessverre ikke overrasket. Det er flest kvinner som har en revmatisk sykdom og tiltakene både når det gjelder behandling rehabilitering, og tilrettelegging i arbeidslivet er altfor dårlige for denne gruppen.

Kjønndiskusjonen har fått mye av fokuset etter at nye tall kom fra NAV. Den er selvsagt interessant, men dette handler om mye mer enn det. Vi spør – når skal staten ta ansvar? Tiltak er igangsatt på mange områder. Vi kan nevne ”Raskere tilbake” og ikke minst tiltakene gjennom IA avtalen. Men likevel øker sykefraværet fremfor at det reduseres! Det skulle tilsi at nye tiltak må igangsettes og det raskest mulig. Kan et av verdens beste land å bo i leve med så høye sykefraværstall?